Kết nối đầu tư

Với mối quan hệ rộng rãi tại Việt Nam cũng như tại Nhật Bản, cùng với đội ngũ nhân viên năng động, đội ngũ phiên dịch trình độ cao, VOC đã thực hiện thành công nhiều hoạt động khảo sát và đầu tư cho các doanh nghiệp. Gần đây nhất có thể kể đến:

Tại Việt Nam:

  • Đưa các công ty lớn của Nhật đến thăm các khu công nghiệp tại Đồng Nai, Đồng Văn… và kết nối đầu tư với các nhà máy thuộc các khu công nghiệp này.
  • Kết nối cho công ty trong lĩnh vực giáo dục đào tạo của Nhật thăm quan và phỏng vấn một số trường từ tiểu học đến trung học tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để từng bước thực hiện dự án đầu tư vào giáo dục tại Việt Nam.
  • Tổ chức cho các công ty của Nhật dự Hội chợ triển lãm về công nghiệp tổ chức tại Hà Nội và hội thảo kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Tại Nhật:

Đã kết nối cho các doanh nghiệp Việt Nam tới thị sát nhà máy trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và ngành chế tạo, gia công cơ khí.